MURUGA PILGRIMAGE CHANT

1)VEL, VEL, MURUGA! VADIVEL MURUGA!

TIRUTTANI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.

2)VEL, VEL, MURUGA! SWAMINATHA!

TIRUTTANI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.

3)VEL, VEL, MURUGA! TIRUPARANGKUNRAA!

TIRUTHUNAI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.

4)VEL, VEL MURUGA! ALAGUMLAI NATHA!

TIRUTTANI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.

5)VEL, VEL MURUGA! PALANI ANDAVA!

TIRUTTANI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.

6)VEL, VEL MURUGA! TIRUCHENDUR ANDAVA!

TIRUTTANI MURUGA! VALITHUNAI VAA, VAA.